9. 1. 2018

Hotel YAZZ Praha, geodet dodavatele stavby Zakládání groupa.s., r. 2008