27. 4. 2018

Dlouholetá spolupráce s Ing. arch. Tomášem Russe, Ing. arch. Kamilou Šindelářovou