9. 1. 2018

Parcelace Dolní Chabry, geodet investora a dodavatele inženýrských sítí a komunikace AQUA DRY s.r.o., r. 2008 – 2010