9. 1. 2018

Hotel YAZZ Praha, geodet dodavatele stavby Zakládání group a.s., r. 2008