9. 1. 2018

Geometrické plány pro Pozemkový úřad Jablonec nad Nisou, r. 1994 – 2000