27. 4. 2018

Rekonstrukce komunikace Nákupní, Cedrová, Mladíkov 7, Jesenice, geodet dodavatele P – V rekultivace s.r.o., r. 2017