29. 3. 2019

Davle, rekonstrukce chodníků v ul. Na Javorce a ul. Na Náměstí, geodet dodavatele P - V rekultivace s.r.o., r. 2018,  2019