29. 3. 2019

Dlouholetá spolupráce s Ing. arch. Tomášem Russe, Ing. arch. Kamilou Šindelářovou