Geodetické práce

Kvalitní geodetické práce pomohou ušetřit Váš čas a finanční náklady spojené s přípravou a realizací stavby.

Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, mapování, stavebnictví a inženýrské geodézii od roku 1993. Geodetické služby poskytujeme soukromým osobám, projektantům, architektům, stavebním firmám, městským a obecním úřadům.

Vytyčení hranic pozemku

Příprava stavby začíná v terénu kontrolním zaměřením lomových bodů vlastnické hranice (stávajících plotů, mezníků …), případně jejich vytyčením.

Podklad pro projekt

Příprava pokračuje zaměřením podkladu pro projekt. V podkladu je zakreslen polohopis a výškopis na pozemku a nejbližším okolí, povrchové znaky inženýrských sítí, případně jejich průběh převzatý od správců sítí a průběh vlastnických hranic pozemku.

Vytyčení stavby

Pro rodinný dům nebo jinou jednoduchou stavbu se provede jedno vytyčení hlavních bodů, případně jejich směrové zajištění na odsazené lavičky. Vytyčovací protokol musí ověřit úředně oprávněný zeměměřický inženýr.
Pro velkou, členitou a složitou stavbu se vytyčení provádí postupně v závislosti na průběhu stavby. Vytyčují se body pro výkopové práce, podkladní beton, základy a jednotlivá podlaží. V průběhu stavby se vytyčují podrobné body konstrukcí, zaměřuje se skutečné provedení konstrukcí a vyhodnocují se odchylky od projektu.

Zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán

Na závěr stavby se zaměří ke kolaudaci skutečné provedení stavby a vyhotoví se geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy.

Novinky

Všechny novinky »

Proč k nám

  • Dlouholetá praxe a zkušenosti
  • Odbornost a kvalita
  • Spolehlivost
  • Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činno- stí, v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb.
  • Realizace zakázek malého i vel- kého rozsahu

Rychlý kontakt:

Ing. Petr Šandera
Suchý vršek 2099/49, Praha 5


Tel:+420 724 208 086
Mail:sandera@psgeodet.cz
Web:www.psgeodet.cz